Chính sách bảo mật thông tin

PHẦN 1 – CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA BẠN? 

Khi bạn mua thứ gì đó từ cửa hàng của chúng tôi, như một phần của quy trình mua và bán, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn. 

Khi bạn duyệt qua cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận địa chỉ giao thức internet (IP) của máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành của bạn. 

Tiếp thị qua email (nếu có): Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về cửa hàng của chúng tôi, các sản phẩm mới và các cập nhật khác. 

PHẦN 2 – SỰ KIỆN 

Bạn nhận được sự đồng ý của tôi như thế nào?

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để hoàn thành giao dịch, hãy xác minh thẻ tín dụng của bạn, đặt hàng, sắp xếp giao hàng hoặc trả lại giao dịch mua, chúng tôi ngụ ý rằng bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập và sử dụng nó vì lý do cụ thể đó. 

Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì lý do phụ, chẳng hạn như tiếp thị, chúng tôi sẽ hỏi trực tiếp bạn về sự đồng ý của bạn hoặc cho bạn cơ hội để nói không. 

Làm cách nào để rút lại sự đồng ý của tôi? 

Nếu sau khi bạn chọn tham gia, bạn đổi ý, bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi liên hệ với bạn, để tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn, bất cứ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi:

Bách Hóa Dược
Website: https://bachhoaduoc.com
Email: bachhoaduocvn@gmail.com
Điện thoại: 0979 536 444
Hotline: 0979 536 444
Địa chỉ: Ông Cây, Tân Thành, Lương Sơn, Hòa Bình

PHẦN 3 – CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi được pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. 

PHẦN 4 – MUA HÀNG 

Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên Shopify Inc. Họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn. 
Dữ liệu của bạn được lưu trữ thông qua kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu của Shopify và ứng dụng Shopify chung. Chúng lưu trữ dữ liệu của bạn trên một máy chủ bảo mật phía sau tường lửa. 

Thanh toán:

Nếu bạn chọn cổng thanh toán trực tiếp để hoàn tất giao dịch mua của mình, thì Shopify lưu trữ dữ liệu thẻ tín dụng của bạn. Nó được mã hóa thông qua tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán (PCI-DSS). Dữ liệu giao dịch mua của bạn chỉ được lưu trữ miễn là cần thiết để hoàn thành giao dịch mua hàng của bạn. Sau khi hoàn tất, thông tin giao dịch mua của bạn sẽ bị xóa. 

Tất cả các cổng thanh toán trực tiếp tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS thiết lập như được quản lý bởi Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật PCI, đây là nỗ lực chung của các thương hiệu như Visa, MasterCard, American Express và Discover. 

Yêu cầu PCI-DSS giúp đảm bảo việc xử lý an toàn thông tin thẻ tín dụng của cửa hàng và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. 

Để hiểu rõ hơn, bạn cũng có thể muốn đọc Điều khoản dịch vụ của Shopify tại đây hoặc Tuyên bố về quyền riêng tư tại đây.

MỤC 5 – DỊCH VỤ BÊN THỨ BA 

Nói chung, các nhà cung cấp bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để cho phép họ thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi. 

Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như cổng thanh toán và bộ xử lý giao dịch thanh toán khác, có chính sách bảo mật riêng của họ đối với thông tin chúng tôi được yêu cầu cung cấp cho họ cho các giao dịch liên quan đến giao dịch mua của bạn. 

Đối với những nhà cung cấp này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của họ để bạn có thể hiểu được cách thức mà thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi các nhà cung cấp này. 

Đặc biệt, hãy nhớ rằng một số nhà cung cấp nhất định có thể nằm trong hoặc có các cơ sở có thẩm quyền khác với bạn hoặc chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn chọn tiến hành một giao dịch liên quan đến dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thì thông tin của bạn có thể phải tuân theo luật pháp của cơ quan cung cấp dịch vụ hoặc cơ sở của nó. 

Ví dụ: nếu bạn ở Canada và giao dịch của bạn được xử lý bởi cổng thanh toán ở Hoa Kỳ thì thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để hoàn tất giao dịch đó có thể bị tiết lộ theo luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm Đạo luật Patriot.

Khi bạn rời khỏi trang web của cửa hàng của chúng tôi hoặc được chuyển hướng đến trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, bạn không còn bị chi phối bởi Chính sách bảo mật hoặc Điều khoản dịch vụ của trang web của chúng tôi nữa. 

Liên kết 

Khi bạn nhấp vào các liên kết trên cửa hàng của chúng tôi, họ có thể hướng bạn ra khỏi trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web khác và khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của họ. 

Google Analytics:  

Cửa hàng của chúng tôi sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi tìm hiểu về những người truy cập trang web của chúng tôi và những trang nào đang được xem xét 

PHẦN 6 – BẢO MẬT 

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và tuân theo các phương pháp hay nhất trong ngành để đảm bảo không phù hợp bị mất, sử dụng sai, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc bị phá hủy.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của bạn, thông tin được mã hóa bằng cách sử dụng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL) và được lưu trữ bằng mã hóa AES-256. Mặc dù không có phương thức truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào an toàn 100%, chúng tôi tuân thủ tất cả các yêu cầu PCI-DSS và thực hiện các tiêu chuẩn ngành được chấp nhận chung. 

PHẦN 7 – COOKIES 

Dưới đây là danh sách các cookie mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi đã liệt kê chúng ở đây để bạn có thể chọn nếu bạn muốn chọn không tham gia cookie hay không. 

_session_id, mã thông báo duy nhất, sessional, Cho phép lưu trữ thông tin về phiên của bạn (liên kết giới thiệu, trang đích, v.v.). 

_secure_session_id, mã thông báo duy nhất, 
storefront_digest sessional , mã thông báo duy nhất, không xác định Nếu cửa hàng có mật khẩu, điều này được sử dụng để xác định xem khách truy cập hiện tại có quyền truy cập hay không. 

PHẦN 8 – TUỔI HỢP ĐỒNG

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất là tuổi trưởng thành ở tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn hoặc bạn ở độ tuổi đa số ở tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn và bạn đã đồng ý cho phép bất kỳ người phụ thuộc nhỏ của bạn để sử dụng trang web này. 

PHẦN 9 – THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY 

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào, vì vậy hãy thường xuyên xem xét lại. Các thay đổi và làm rõ sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng trên trang web. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết rằng chúng đã được cập nhật để bạn biết thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong hoàn cảnh nào, nếu có, chúng tôi sử dụng và / hoặc tiết lộ nó.
Nếu cửa hàng của chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể được chuyển cho chủ sở hữu mới để chúng tôi có thể tiếp tục bán sản phẩm cho bạn. 

CÂU HỎI VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Nếu bạn muốn: truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn, đăng ký khiếu nại hoặc đơn giản muốn biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nhân viên tuân thủ quyền riêng tư của chúng tôi:

Bách Hóa Dược
Website: https://bachhoaduoc.com
Email: bachhoaduocvn@gmail.com
Điện thoại: 0979 536 444
Hotline: 0979 536 444
Địa chỉ: Ông Cây, Tân Thành, Lương Sơn, Hòa Bình